Zakaj je v današnjem času toliko govora o prisilnem prezračevanju objektov? Kaj se je spremenilo, da je naenkrat prezračevalna naprava skorajda obvezna?

Gradnja in gradbeni predpisi današnjega časa stremijo k mnogo boljši toplotni izolativnosti objekta, kvaliteta stavbnega pohištva (okna in vrata), ki se vgrajuje v nove objekte se je močno izboljšala, prav tako vgradnja le tega. Produkt take gradnje je objekt, ki je izredno zrakotesen in v takem primeru se hiša ne more ustrezno prezračevati na način kot so se “samoprezračevali” objekti, ki so se gradili v času naših staršev in naših starih staršev (netesnosti pri vgradnji, minimalna debelina toplotne izolacije, slabo izolirana okna, … ). Zrak v prostoru novejših objektov se ne bo “samoprezračeval” kot je potrebno in v takih primerih je potreben sistem prisilnega prezračevanja, ki ne bo le zagotavljal količine svežega zraka, ki ga človek potrebuje, temveč bo nudil tudi bivanjsko ugodje. S takim sistemom se prostori prezračujejo stalno, v količini kot je potrebna (da bo sistem prisilnega prezračevanja učinkovit je zaželjena čimvečja zrakotesnost objekta).

Po veljavnih predpisih je potrebno v eni uri zamenjati polovico zraka v bivalnem prostoru, če nas ni doma pa petino količine zraka v prostoru. Kupci nekaterih novejših stanovanj v večstanovanjskih objektih brez prisilnega prezračevanja ob nakupu prejmejo navodila za prezračevanje prostorov v katerih svetujejo prezračevanje z odpiranjem oken za 5 do 10 minut na vsake 3 ure! Seveda se v praksi izkaže (posebej pozimi), da nihče od stanovalcev ne odpira oken vsake 3 ure ali vsaj nekajkrat na dan. Ponavadi take prostore zračimo, ko je zrak v prostoru že zelo slab in smrdi, kar seveda nima najboljšega učinka na počutje človeka. Nekateri pojavi, ki so posledica neprezračevanih prostorov (kot npr. zidna plesen) so za zdravje človeka celo škodljivi! Poleg tega odpiranje oken v nekaterih primerih ni prijetno (veter, mraz-vročina, padavine, prah, hrup, žuželke, varnost … ) in daleč od tega da bi bilo energetsko učinkovito. Odpiranju oken v zimskem času za potrebe prezračevanja prostorov bi lahko mirno označili kot metanje denarja skozi okno. Z odpiranjem okna tudi ne upoštevamo osnovnega pravila prezračevanja: svež zrak stalno dovajamo v “čiste” prostore (bivalne sobe) in ga stalno odvajamo iz “nečistih” prostorov (kuhinja, kopalnica, sanitarije, utility, shramba).

Katere možnosti prezračevanja nam poleg odpiranja oken preostanejo oziroma katere sisteme prisilinega prezračevanja poznamo?

Higrosenzibilno prezračevanje

Sistem prezračevanja najprimernejši za vgradnjo v že dokončan objekt, ki je tudi cenovno najsprejemljivejši. Vgradnja: v obstoječe okenske okvirje se vgradijo posebne rozete, ki kontrolirano dovajajo zrak v bivalne prostore. V sanitarne prostore in kuhinjo se vgradijo posebni stalno delujoči ventilatorji, ki odvajajo odpaden zrak. Ta sistem stalno dovaja svež zrak, vendar ne vrača toplote.

Ocena investicije – 1.500€ na hišo.

> Več o sistemu

Sistem prezračevanja z vračanjem toplote in pozimi z vračanjem vlage

Sistem, ki nudi največje udobje, varčuje z energijo in vašim denarjem ter zagotavlja optimalne zdravstvene razmere v prostoru. To je sistem s katerim z ventilatorjem prisilno krožimo zrak po stanovanju ali hiši, tako da v bivalne prostore stalno prihaja svež zrak. Filtriran zrak preko centralne naprave in preko stenskih ali stropnih rozet potuje do bivalnih prostorov, od koder preko “nečistih prostorov” skozi odvodnih rozet potuje ven. Toplota odpadnega zraka ogreva svež zrak (odpadni in svež zrak se fizično ne mešata) s katerim prezračujemo in delno ogrevamo prostore. Temu procesu izkoriščanja odpadne toplotne rečemo tudi rekuperacija. Po veljavnih predpisih je potrebno zagotoviti najmanj 75% stopnjo izkoristka odpadne toplote, nekatere novejše prezračevalne dosežejo tudi do 93% izkoristek. Količino prezračevanega zraka lahko reguliramo, sistem mora delovati stalno, ker je nujno da zrak stalno kroži. Nujna je tudi zrakotesna izvedba objekta.

Ocena investicije – cca. 6.000€ na hišo pri katerem je potrebno upoštevati subvencije Eko sklada, ki investicijo zmanjšajo za 25%.

> Več o sistemu

Toplozračno ogrevanje

Sistem, ki je nadgradnja prezračevanja z rekuperacijo. Razlika je v večji količini prečrpanega zraka (približno 3x večja). V kombinaciji s toplotno črpalko imamo možnost ogrevanja kot hlajenja prostorov, ki istočasno tudi prezračuje prostore. Sistem, ki je v nekaterih deželah razvitega svetu že dolga leta običajen sistem ogrevanja in hlajenja (ZDA, Avstralija, Kanada, … ).

Ocena investicije – od 18.000 do 25.000€ na hišo.

> Več o sistemu

Zaključek: Novi pravilniki o gradnji hiš nam zapovedujejo projektiranje in gradnjo hiš, ki so po energetskih kazalcih blizu nizkoenergijski hiši. Sistem prisilnega prezračevanja z vračanjem toplote je v nizkoenergijskih in pasivnih hišah nujen in mnenja smo, da je vgradnja tovrstnega sistema v vse novogradnje nujna. Energetska zasnova objekta nam namreč ne dopušča zračenja oziroma odpiranja oken v ekstremnih pogojih vročine in mraza. Katere so prednosti sistema prisilnega prezračevanje z vračanjem toplote:

  • zdravju koristen sistem (stalen dotok svežega zraka, ni zidne plesni, … )
  • nudi bivalno ugodje (ni potrebe po odpiranju oken, prezračevanje je človeku udobno, regulacija je avtomatska oziroma zelo enostavna, … )
  • varčuje z energijo (vrača toploto odpadnega zraka v svež zrak)

Za konec bi vam radi v branje ponudili članek, ki bo prepričal vse, ki dvomijo v ustreznost sistema prisilnega prezračevanja z vračanjem toplote. Avtor članka je priznani strokovnjak, arhitekt mag. Bojko Jerman. Članek med drugim govori o:

  • nujnosti prisilnega prezračevanja v novejših objektih
  • sušenju in vlaženju prezračevanega zraka
  • sanitarni oporečnosti prezračevalnih kanalov
  • projektantskih zmotah načrtovanja prezračevalnih sistemov

> Članek – Koristi in zmote o prisilnem prezračevanju z vračanjem toplote.pdf

Zoran Kovačević, arhitekt