Tipi energetsko učinkovitih in varčnih stavb

Smernice v okoljski politiki stremijo k zmanjševanju porabe energije in intenzivnejši uporabi obnovljivih virov energije. Glavna razloga za to sta naraščanje porabe energije in naraščanje izpustov CO2 v okolje. Zavest o varčevanju z energijo in zelenem pridobivanju le te na čedalje številčnejših nivojih prodira tako na raven posameznika, držav in skupnosti, tako kot na različne […]

Read more "Tipi energetsko učinkovitih in varčnih stavb"

Koraki pred gradnjo hiše ali faze načrtovanja objekta

Odločili ste se, da boste gradili stavbo. Pravico, da nekje postavite objekt, pridobite z gradbenim dovoljenjem. Za lažje razumevanje celotnega postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, vam na kratko predstavljamo korake, ki so za to potrebni. Skozi celoten postopek izdelovanja projektne dokumentacije v zvezi z gradnjo vas lahko vodimo tudi v našem podjetju: 1) lokacijska informacija Lokacijska […]

Read more "Koraki pred gradnjo hiše ali faze načrtovanja objekta"