Izdelali smo podobo kohezijskih in strukturnih skladov EU za programsko obdobje 2007-2013. Igra grafike predstavlja združevanje, razvoj elementa v celoto, kar je prispodoba delovanja skladov.

priročnik celostne grafične podobe (pdf priloga)

Naročnik: Služba vlade za regionalni razvoj
V sodelovanju z: 3dgrafos.eu

mroz-eu-skladi-02