Izdelali smo podobo kohezijskih in strukturnih skladov EU za programsko obdobje 2007-2013. Igra grafike predstavlja združevanje, razvoj elementa v celoto, kar je prispodoba delovanja skladov.

Naročnik:
Služba vlade za regionalni razvoj

V sodelovanju z:
3dgrafos.eu

mroz-eu-skladi-02