Za Krajinski park Radensko polje smo grafično oblikovali ducat informativnih tabel, ki na terenu označujejo posamezne naravne značilnosti. Table so opremljene tudi z QR kodami, ki omogočaje še dodatne informacije o Radenskem polju.

Naročnik: Krajinski park Radensko polje
Foto info tabel: Mrož

lokacija izvir Šice z Žabjo hišo / foto: Mrož
lokacija Močilo / foto: Mrož
lokacija Boštanj / foto: Mrož
lokacija Veliko Retje / foto: Mrož