Invazivne tujerodne rastline Radenskega polja

Za Krajinski park Radensko polje smo oblikovali strokovno brošuro, ki celostno informira o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki ogrožajo zavarovano območje narave na Radenskem polju.

Naročnik: Turizem Grosuplje za Krajinski park Radensko polje
Mock-up: ZippyPixels

Mock-up: ZippyPixels
Mock-up: ZippyPixels