Slovenski akademiji za znanost in umetnost smo izdelali posnetek obstoječega stanja arhitekture njihovega objekta, Novi trg 3, Ljubljana.

Posnetek zajema izmero celotnega objekta in izris risb vseh tlorisov, dveh značilnih prerezov ter vseh fasad.

Naročnik:
Slovenska akademija za znanost in umetnost

mroz-sazu-02
Foto: Mrož d.o.o.