Skladišče soli Grando, Portorož

Za objekt velja najstrožji varstveni režim spomeniškega varstva. Izdelali smo posnetek stanja arhitekture, ki je osnova za nadaljnje posege prenove in posodobitve.

Posnetek zajema izmero celotnega objekta in izris risb vseh tlorisov, več značilnih prerezov ter vseh fasad.

Naročnik:
Droga Kolinska

mroz-skladisce-soli-02
Foto: Mrož d.o.o.