Zasnovali smo prenovo notranjosti največjega kopališča v Moravskih toplicah. Prostori so v celoti obnovljeni in funkcionalno prevetreni, z novim stopniščem smo izboljšali prehodnost med bazenskima etažama, ponudbi je dodana bosonoga pot in povečan otroški kotiček, na novih ležalnih podestih se skupaj lahko nagnete celotna družina, popolnoma so obnovljene savne z dodanim kromo kotičkom, za prijetnejšo okrepčilo sta preurejena oba kopališka gostinska lokala Rašoška in Kupica, v celoti je prenovljena tudi osvetlitev. Prenovljeno kopališče je prve goste sprejelo jeseni 2017.

Naročnik in dovoljenje prikaza naslovne fotografije: Sava Turizem
Oprema osvetlitve: Intra lighting
Dekorativni elementi notranje opreme: Pro-mak

MROŽ-TERME-3000-15
prikaz fotografije z dovoljenjem Save Turizem
MROŽ-TERME-3000-11
prikaz fotografije z dovoljenjem Save Turizem
MROŽ-TERME-3000-14
prikaz fotografije z dovoljenjem Save Turizem
MROŽ-TERME-3000-12
prikaz fotografije z dovoljenjem Save Turizem
MROŽ-TERME-3000-13
prikaz fotografije z dovoljenjem Save Turizem
Advertisements