Podjetje Good Timing se ukvarja z merjenjem časa na športnih tekmovanjih. V Mrožu smo mu izbrali ime in mu oblikovali celostno podobo. Good timing je pozitivna večpomenska besedna zveza, ki preprosto ne bi mogla bolje opisati dejavnosti podjetja in hkrati ujeti njegov karakter. Znak podjetja po obliki spominja na športno uro, napis GOOD pa z izbrano tipografijo, ki izgleda kot zapis časa oziroma rezultat, to miselno povezavo le še dopolni.

Naročnik: Good Timing

fotomontaža: Mrož / foto: neznan
podoba: Mrož