Life DinAlp Bear je akronim obširnega mednarodnega projekta, ki se v slovenščini glasi Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah. Pri projektu sodelujejo številne organizacije in strokovnjaki iz štirih evropskih držav.

Ponosni smo, da so oblikovanje podobe projekta zaupali prav nam. Grafična podoba barvno in simbolno poudarja vlogo človeka v odnosu človek – medved. V človeških rokah je, kolikšen in kakšen bo življenjski prostor medveda in ali bo medved v naravi preživel ali pa ga bomo imeli samo še na papirju.

navodila za uporabo logotipa (pdf priloga)

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije

mroz-life-dinalp-bear-06
Podoba: Mrož d.o.o.
mroz-life-dinalp-bear-04
Oblikovanje zloženke: Mrož d.o.o. I Foto: Life DinAlp Bear
mroz-life-dinalp-bear-05
fotomontaža: Mrož d.o.o. / foto: neznan

Projektu smo pomagali izdelati oznako »Medvedu prijazno«. Namenjena je promociji produktov in storitev, katerih proizvodnja oziroma izvedba medvedu in njegovemu habitatu ni škodljiva, hkrati pa omogočajo večjo prepoznavnost prizadevanja lokalnih skupnosti za ohranjanje okolja.

V praksi je oznaka namenjena rejcem pašnih živali, čebelarjem, sadjarjem in drugim kmetijcem, kot tudi ponudnikom turističnih namestitev, podjetjem in obrtnikom, ki prispevajo k sobivanju človeka z medvedom bodisi skozi uporabo medvedu prijaznih praks bodisi skozi aktivno promocijo ohranjanja medveda v lokalnem okolju.

mroz-life-dinalp-bear-02
Podoba: Life DinAlp Bear in Mrož arhitektura, oblikovanje d.o.o.

V nadaljevanju smo izpeljali tudi različico logotipa za projekt, ki je del krovnega projekta LIFE DINALP BEAR. Discover dinarics je blagovna znamka, ki zajema turistično ponudbo v povezavi z medvedom (oglede medveda in sledi v divjini, pastirske počitnice …).

MROŽ-DISCOVER-DINARICS-01

Različica predstavlja osnovni logotip, ki se pojavi na novi podlagi, smerokazu. Ta asociira na organizacijo, vodenje in usmerjanje turista, pa tudi medvedjega turizma nasploh, saj je namen projekta predvsem pripraviti primer dobre prakse in zgled za naprej.