LIFE Lynx je akronim obširnega mednarodnega projekta, ki se v slovenščini glasi Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem. V projekt LIFE Lynx je aktivno vključenih kar 5 evropskih držav, njegov glavni cilj pa je z gensko raznolikostjo preprečiti ponovno izumrtje Dinarsko-JV alpske populacije risa in njena dolgoročna ohranitev.

Celostna podoba je zgrajena na znaku, ki ponazarja glavne značilnosti risa. Dramatičnost podobe je v »polovici«, kar znak dela opazen, prepoznaven in zanimiv za uporabo, obenem pa pripoveduje o risu kot skrivnostni, redko videni in ogroženi, izginjajoči vrsti.

Mavrična kombinacija barv je izrazito pozitivna ter ponazarja strpnost in raznolikost, tako sodelujočih kot tudi njihovega osnovnega cilja – genske raznolikosti risa. Znak se tako konceptualno kot likovno navezuje na predhodni »sestrski« projekt LIFE DINALP BEAR.

Naročnik:
Zavod za gozdove Slovenije

MROŽ-LIFE-LYNX-02
Podoba: Mrož d.o.o.
MROŽ-LIFE-LYNX-03
Fotomontaža: Mrož d.o.o. / foto: neznan
Promocijska zloženka / Oblikovanje in fotografija zloženke: Life Lynx
Slideshow predloge / Podoba: Mrož