Osvežitev hodnikov prostorov Občine Krško

Za Občino Krško smo pripravili idejni in izvedbeni načrt preureditve povezovalnih prostorov. “Zeleno nit” prostorov smo izpeljali iz celostne podobe občine, ji dodali najmočnejše izrazno sredstvo fotografije in jih dopolnili s citati, ki sporočajo vrednote institucije in zaposlenih. S podjetjem Intra lighting smo pripravili nov režim osvetlitve, ki še dodatno poudari stenske grafike.

naročnik: Občina Krško
osvetlitev: Intra lightning

foto: Mrož
foto: Mrož
foto: Mrož
foto: Mrož
foto: Mrož
foto: Mrož
foto: Mrož