Za butični Hotel Heritage v Ljubljani smo poleg celostne grafične podobe pripravili tudi označevanje prostorov ter predstavitvene table stavbne dediščine. S tablami smo sledili celostni podobi hotela, a se hkrati z velikostjo, barvo in obliko prilagajali podobi interierja, da so table ravno dovolj opazne in funkcionalne.

naročnik: Hotel Heritage
naslovna fotografija: Peter Zakrajšek

označevanje fasade hotela / foto: Peter Zakrajšek
grafična oprema izložbe / foto: Peter Zakrajšek
izvesna vhodna tabla / foto: Peter Zakrajšek
usmerjevalna tabla hodnika / foto: Peter Zakrajšek
stensko označevanje sob v hodniku / foto: Mrož
označevanje sob s številko in poimenovanjem / foto: Peter Zakrajšek
označevanje sobe / foto: Peter Zakrajšek
informativne stenske table stavbne dediščine / foto: Peter Zakrajšek
informativna tabla stavbne dediščine / foto: Peter Zakrajšek
primer umestitve info table stavbne dediščine za kamin / foto: Peter Zakrajšek
“wall of fame” na reprezentančni steni atrija / foto: Peter Zakrajšek
“wall of fame” / foto: Mrož